Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Frågor och svar

Under fliken "Hur registrera?". I vänstermenyn väljer du Ny enhet/användare så finns all information hur du ska gå tillväga.

Registerkoordiantorer kan också svara på frågor. Kontaktuppgifter finns under fliken "Kontakt" och på respektive registersida. 

I och med att alla patienter ska ha en nyregistrering först (gäller BUSA, BipoläR, PsykosR, SBR, LAROS) , så kommer det dröja ett tag innan det blir aktuellt att göra uppföljningar.

Vad det gäller uppföljningar finns det ingen funktion för automatisk påminnelse i det nya systemet. Man kan enkelt söka fram datum för när patienten registrerades och på så vis se när det är dags att göra uppföljning. En bra rutin att ha är att man en gång/månad ser vad som ska göras framöver.

Alla register som utom ECT, dvs. BUSA; BipoläR, PsykosR, SBR och LAROS valde att göra om sina frågeuppsättningar i flytten, varför alla registreringar i det nya systemet blir nyregistreringar. Generellt är det inga större skillnader på en nyregistrering och en uppföljningsregistrering.  RättspsyK och Riksät berörs inte av detta, de arbetar på som tidigare.

Ett enkelt sätt att tänka är att alla patienter som kommer till mottagningen ska nyregistreras vid nästa besök. För de patienter som registrerats tidigare behöver man inte ta hänsyn till något datum när registrering ska ske. Enheten kan själv välja när nyregistreringen ska göras och anpassa det utifrån egna rutiner.

Statistik kommer att presenteras löpande

Alla register kommer inom kort (de flesta är redan igång) att kunna presentera livestatistik för inloggade användare. Statistiken bygger på indikatorer som registeransvariga för respektive register valt ut.

PRIO satsningen

Registercentrum Västra Götaland kommer planenligt att presentera statistik för PRIO satsningen. Nu när deadline närmar sig så kommer statistiken uppdateras oftare. Statistiken finns tillgänglig via länk från startsidan på denna på webbplatsen. Eller om du vill gå direkt till PRIO-statistiken >>>

Har man frågor eller behöver hjälp med något som rör registret eller registrering ska ni vända er till registrets koordinator. Kontaktuppgifter till samtliga registerkoordinatorer finns även under fliken ”Kontakt”. Fler kontaktuppgifter till registeransvariga finns på registrets egen sida under fliken ”Register” och på sista sidan i användarmanualerna.

Alla registrerande enheter behöver skriva på nya användaravtal. Detta är nödvändigt för att allt ska gå juridiskt korrekt till. Inga enheter kommer att kunna börja registrera avtalet är ifyllt och skickat till oss.

Om man vill ha ansöknngsblankett eller information, får man gärna höra av sig till någon av registerkoordinatorerna. Kontaktuppgifter finns under fliken "Kontakt" och på respektive registersida.

Den största förbättringen och som är fokus nu är att ha en stabil IT-plattform som har utvecklingsmöjligheter. Stort fokus är också att presentera utdata på ett lättillgängligt sätt, i plattformen finns det möjligheter att visa ”live statistik” i diagram etc. som uppdateras direkt efter registrering eller en gång / dygn beroende på vilken typ av statistik det är och man kommer också att kunna göra pdf-rapporter. Vilka indikatorer som kommer att visas och vilken typ av rapportmallar som ska finnas bestämmer respektive register. Detta utvecklingsarbete pågår och här har de olika registren kommit olika långt, men ett intensivt arbete pågår för att alla ska ha tillgång till både indikatorer och pdf-rapporter.

All registerdata som tidigare fanns hos KCP är överflyttad till servrar hos Registercentrum Västra Götaland. All registrerad data är säkert förvarad och finns åtkomlig för respektive register att göra datauttag och statistiska bearbetningar.

För användare i BipoläR, BUSA, PsykosR, SBR och LAROS är det inte möjligt att se tidigare registreringar i den nya miljön. En stor utmaning har varit att försöka tillgängliggöra dessa uppgifter on-line men det har tyvärr inte varit möjligt på grund av den struktur som fanns i de tidigare systemen. Framför allt skulle det innebära en klar risk att uppgifter visas på fel enhet och därmed äventyra sekretessen.

Du hittar dem under Dokumentarkiv på huvudmenyn eller under respektive registers sidor.

Registeransvariga är snart eller redan klara med sina årsrapporter, de finns publicerade eller kommer att publiceras här på hemsidan så fort de är klara. Är ni intresserad av att få tryckt pappersrapport, hör av er till registerkoordinator.

Det hittar du under Kontakt under huvudmenyn. Ytterligare kontktuppgifter till registeransvariga finns på respektive registers sidor.