Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Frågor och svar

Information finns under fliken "Hur registrera?". Välj "Ny enhet/användare" i vänstermenyn.

Kvalitetsregistrens koordiantorer kan också svara på frågor. Kontaktuppgifter finns under fliken "Kontakt" och på respektive registersida. 

Har du frågor eller behöver hjälp med något som rör ett kvalitetsregister eller registrering i registret ska du vända dig till registrets koordinator. Kontaktuppgifter till samtliga registerkoordinatorer finns under fliken ”Kontakt”. Fler kontaktuppgifter till registeransvariga finns på registrets egen sida under fliken ”Register” och på sista sidan i användarmanualerna.

All registerdata som tidigare fanns hos KCP är överflyttad till servrar hos Registercentrum Västra Götaland. All registrerad data är säkert förvarad och finns åtkomlig för respektive register att göra datauttag och statistiska bearbetningar.

 

Du hittar dem på respektive registers sidor under fliken "Register".

 

Det hittar du under Kontakt under huvudmenyn. Ytterligare kontktuppgifter till registeransvariga finns på respektive registers sidor.