Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

 

Aktuellt BipoläR

Nya formulär!

Observera att BipoläR från och med den 23:e maj har nya formulär. Ni hittar pappersversionerna av de nya formulären under rubriken ”Frågeformulär” i vänstermarginalen.

 

Uppföljningar

E-postbrev med påminnelse om uppföljningsregistrering av patienter kommer inte längre gå ut då denna funktion saknas i den nya IT-plattformen. Användaramanual för nyregistreringar och uppföljningar finns på hemsidan till vänster under rubriken "Arbetsmaterial".

 

Krav för att få registrera i BipoläR

Patienten ska uppfylla kriterier för någon av följande ICD-10 diagnoser:

F30.1 - F30.2, F30.8 - F31.9, F34.0, F25.0

Kalender

Just nu finns det inga inplanerade händelser.