Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

 

Aktuellt BipoläR

 

BipoläR-dagen 21 september 2017 - fullbokad

Intresset för BipoläR:s återkommande fortbildningsdag är som vanligt stort. I år är fördjupningsämnet alkohol och bipolär sjukdom. Det blir också första gången BipoläR:s förbättrings- och kvalitetspris delas ut. Se programmet under Nyheter.

 

BipoläR:s kvalitetsindikatorer

Se statistik i Psykiatrikompassen och Vården i siffror

  • Andelen där strukturerat diagnostiskt instrument använts i diagnostiken av bipolär sjukdom (önskat värde: högt)
  • Andelen med bipolär sjukdom typ 1 som har litiumbehandling (önskat värde: högt)
  • Andelen som genomgått patientutbildning för bipolär sjukdom (önskat värde: högt)
  • Andelen med bipolär sjukdom som har sysselsättning på mer än 50 procent (önskat värde: högt)
  • Andelen som återinsjuknat i bipolär sjukdom under det senaste året (önskat värde: lågt)

 

Krav för att få registrera i BipoläR

Patienten ska uppfylla kriterier för någon av följande ICD-10 diagnoser:

F30.1 - F30.2, F30.8 - F31.9, F34.0, F25.0