Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Nationellt register för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården.

Psykisk ohälsa är ett ökande samhällsproblem som ofta innebär ett stort lidande för både patienter och närstående. Trots att det finns effektiva behandlingsmetoder är tillgången till evidensbaserad psykologisk behandling begränsad. Internetförmedlade behandlingsprogram har stor potential att öka tillgängligheten och har visat sig vara effektiva vid en rad olika tillstånd, även för psykologisk behandling av kroppsliga besvär. Studier har visat att effekten av internetförmedlad KBT-behandling med behandlarstöd är jämförbar med effekten både vid individuell behandling och vid behandling i grupp.

Då internetbehandling är en ny metod för att ge evidensbaserad psykologisk behandling behöver den kontinuerligt utvärderas. Nationell statistik kommer att kunna visa på skillnader i tillgänglighet, patientnöjdhet och behandlingseffekter. Detta kan i sin tur bidra till att förbättra behandlingsstrategierna och göra tillgången till internetbehandling mer likvärdig.

Syftet med registret är att skapa ett underlag för systematisk uppföljning och fortlöpande utveckling av internetbehandling så att den bedrivs under säkra former och med hög kvalitet.

 

Krav för att få registrera en behandling i SibeR

De enheter som kan registrera sina behandlingar i SibeR ska bedriva internetförmedlad psykologisk, sjukvårdande behandling. Behandlingarna ska ha ett specificerat behandlingsprogram och en specificerad vårdprocess. Checklistor för behandlingsprogram och vårdprocess beskrivs under fliken ”Anslut till SibeR”.