Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

 

RättspsyK – uppföljning av rättspsykiatrisk vård

Rättspsykiatrin erbjuder såväl sluten som öppen vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård på grund av en allvarlig psykisk störning och särskilda vårdbehov. Vårdinsatserna går ut på att patienten ska klara ett liv ute i samhället utan att återinsjukna i psykisk ohälsa, missbruk och/eller brottslighet.

Syftet med kvalitetsregistret RättspsyK är att över tid kunna följa de vårdinsatser som ges inom rättspsykiatrisk vård och skapa förutsättningar för utveckling av vårdens kvalitet och verksamhet.