Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Generellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri

Q-bup är ett nytt kvalitetsregister under uppbyggnad. Inom registrets ram kan barn- och ungdomspsykiatriska specialistverksamheter tillsammans följa och analysera kvaliteten i den vård som erbjuds. Genom att samla information som redan finns registrerad i journaldokumentation och patientadministrativa system bygger vi ett kvalitetsregister utan att någon särskild registrering ska krävas.