Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Prenumeration av nyhetsbrev

Du som har intresse av nyheter från de psykiatriska kvalitetsregistren kan prenumerera på ett nyhetsbrev från Registercentrum Västra Götaland. Här pågår ett omfattande utvecklingsarbete omkring registren. I nyhetsbrevet rapporterar vi om viktiga steg i utvecklingen av de psykiatriska kvalitetsregistren och om konkreta resultat av deras verksamhet.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt


För att prenumerera på nyhetsbrev från Riksät maila till riksat@psykiatriregister.se.

För att prenumerera på nyhetsbrev från PsykosR maila till psykosr@psykiatriregister.se.