Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Om kvalitetsregister

 

Om nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finns till för att förbättra vården för patienter i Sverige. Registren gäller sjukvård, tandvård och äldrevård. De har oftast vuxit fram genom frivilliga initiativ från sjukvårdspersonal, företrädesvis läkare. Drivkraften är att det ska gå så bra som möjligt för patienter i alla delar av landet. Det finns nationella kvalitetsregister för en lång rad olika diagnoser och för en lång rad olika behandlingar.

Läs mer om nationella kvalitetsregister >>

 

Registercentrum som stöd

Registercentrum Västra Götaland är ett av flera registercentra i Sverige som stödjer utvecklingen av nationella kvalitetsregister och nio stycken av de psykiatriska kvalitetsregistren är anslutna till Registercentrum Västra Götaland. 

Läs mer på Registercentrum Västra Götalands egen hemsida >>