Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Om kvalitetsregister

 

Om nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finns till för att förbättra vården av patienter i Sverige. Registren gäller sjukvård, tandvård och äldrevård. De har oftast vuxit fram genom frivilliga initiativ från sjukvårdspersonal, företrädesvis läkare. Drivkraften är att läkarna vill att det ska gå så bra som möjligt för patienter i alla delar av landet. Det finns nationella kvalitetsregister för en lång rad olika diagnoser och för en lång rad olika behandlingar.

Läs mer om nationella kvalitetsregister >>

 

Registercentrum som stöd

De psykiatriska kvalitetsregistrena är anslutna till Registercentrum Västra Götaland som är ett av flera registercentra i Sverige som stödjer utvecklingen av nationella kvalitetsregister. Företrädare för registren bestämmer själva vilket registercentrum de vill ansluta sig till. Det är i dagsläget 11 psykiatriskaregister som är anslutna till Registercentrum Västra Götaland. 

Läs mer på Registercentrum Västra Götalands egen hemsida >>