Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

LAROS registret blir en del av Svenskt beroenderegister - SBR 2015

Från och med 2015-01-01 kommer registrering i LAROS kvalitetsregister inte längre att kunna ske. Skäl till detta är samgåendet med Svenskt beroenderegister - SBR.

LAROS-frågorna kommer att finnas med som en del av det nya SBR frågebatteriet. Dock kommer man ej att kunna registrera i det nya registret förrän den tekniska lösningen är klar. Har man påbörjade registreringar så kommer man att kunna logga in och slutföra dem.

För 2014 kommer LAROS och SBR att ge ut en gemensam årsrapport.

 

Registerkoordinator för SBR

Mikael Eklöf
Tel. 0765-51 98 91
e-post: mikael.s.eklof@sll.se

Mer infomation och fler kontaktuppgifter finns på SBR:s registersida >>