Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

2017-09-25
Kvalitetsstjärnan - Nytt och kortare formulär fr.o.m. 2017-09-25

Kvalitetsstjärnan har fr.o.m. 2017-09-25 ett förkortat frågeformulär (version 2017-09-25). Några områden har tagits bort och de delar som är kvar är oförändrade jämfört med tidigare version.