Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

2017-06-30
Kvalitetsregister ECT årsrapport 2016

Nu finns Kvalitetsregister ECTs årsrapport att ladda ner på registrets hemsida under "Årsrapporter", eller direkt här.

Denna första version saknar data från Socialstyrelsens patientregister som ännu inte är klart för 2016. Uppgift om bland annat täckningsgrad saknas därför i denna version. En utökad version av årsrapporten med data från patientregistret kommer att publiceras i höst.