Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Registerkoordinatorer till er hjälp

Har man frågor eller behöver hjälp med något som rör registrering ska ni vända er till registrets koordinator, kontaktuppgifter till samtliga registerkoordinatorer finns även under fliken ”Kontakt”. Fler kontaktuppgifter till registeransvariga finns registrets egen sida under fliken ”Register” liksom längst bak i användarmanualerna

 

Fortsatt utvecklingsarbete på registersidorna under 2016

Det pågår fortfarande ett intensivt utvecklingsarbete med registersidorna (förstasidan när man loggat in i registret). Målsättningen med detta arbete är att göra sidorna mer användarvänliga och presentera mer statistik och utdata, som enheterna ska kunna använda i olika förbättringsarbeten. Utvecklingsledare arbetar tillsammans med registeransvariga, statistiker och tekniker för att ta fram vad som ska visas för respektive register. För tillfället är det PsykosR, BipoläR och BUSA som har börjat lansera sina nya registersidor. Lansering av ny design och mer utdata kommer att ske successivt under året.