Portal för psykiatriska kvalitetsregister

 

Kvalitetsregister ECT

Depressionssjukdomarna tillhör vår tids stora hälsoproblem och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i tidig ålder.

ECT är en säker och effektiv behandlingsform som används mot bl a depression. Nationell statistik kan bidra till att tillgången till behandlingen blir mer likvärdig och att behandlingen ges till patienter som har god nytta av behandlingsformen.

Ett register kan också underlätta forskning om behandlingens kortsiktiga och långsiktiga effekter. Målet är förbättrad effekt och minimerade biverkningar.